Vodní hospodářství PDF Tisk Email

Vodní plocha má rozlohu 4,5 ha. Z toho 1. rybník 1,5 ha a 2. rybník 3 ha. 1. rybník slouží především k prodeji tržních ryb při výlovu.
2. rybník je používán k odchovu násady a rekreačním účelům. Je zde zastoupeno mnoho druhů ryb (kapr, amur, tolstolobik, bolen, štika, candát, sumec, lín a úhoř). Při každoročním výlovu se prodává především Kapr, Amur, Candát, Štika a Sumec.

Fotografie z přípravy na jarní hnízdění ptáků a tradičního prodeje ryb při výlovu 1. rybníku naleznete ve fotogalerii.


Živočichové žijící v okolí našich rybníků
Ondatra pižmová Ledňáček říční
Užovka obojková Čáp bílý, Čáp černý
Slepýš obecný Volavka popelavá
Hryzec vodní Kachna divoká
Ještěrka živorodá Polák chocholačka
Ropucha obecná Lyska černá
Skokan hnědý Rybák obecný
Skokan zelený Sýkorka koňadra, Sýkorka modřinka


1. rybník (náhled) 2. rybník (náhled) Chytání ryb (náhled) Vodní hladina (náhled)
1. rybník 2. rybník Chytání ryb Vodní hladina