Historie PDF Tisk Email

BudovaFarma Glauder byla založena dne 15.7.1991. Z počátku bylo obhospodařováno 54 ha zemědělské půdy a živočišná výroba se zaměřovala na chov prasat, hovězího dobytka a také chov koní. Postupem času se od živočišné výroby zcela upustilo. V roce 1992 byly od obce Větřkovice pronajaty dva rybníky, které slouží k chovu ryb. V roce 2001 farma obhospodařovala již 85 ha zemědělské půdy.
V  roce 2010 se přiřadilo k farmě 14 ha zemědělské půdy a došlo ke změně majitele, kdy farma byla předána z otce na syna. V tomto roce k farmě náleželo 63 ha zemědělské půdy, 10 ha lesa a 4,5 ha vodní plochy. Plocha celkem 77,5 ha.

V roce 2014 došlo k navýšení výměry orné půdy na 95 ha. Plocha celkem 109, 5 ha. Následovala modernizace strojového vybavení.

V současné době náleží k farmě 109 ha orné půdy, celkem 125 ha půdy.

Farma Glauder má již 26 letou tradici.